Κατηγορία: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72ο

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71ο Στην Καλαμάτα σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, οδός Βύρωνος 67 και Σωκράτους, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό  3/17-01-2018 Πρόσκληση της Προέδρου, τα εξής μέλη του Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: Ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, ο Εκπρόσωπος των ΗΠΑ κ. Γεώργιος Δημόπουλος,…

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70 Στην Καλαμάτα σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα Γραφεία της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, οδός Βύρωνος 67 και Σωκράτους, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό  98/9-11-2017 Πρόσκληση της Προέδρου, τα εξής μέλη του Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: Ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, ο Εκπρόσωπος της Ευρώπης κ. Αθανάσιος Ψαρούλης…

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69ο Στην Καλαμάτα σήμερα, 9 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην Αίθουσα «ΦΩΤΕΑ», στο Διοικητήριο, οδός Ψαρών, στην Καλαμάτα, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά τις αρχαιρεσίες της 5ης Αυγούστου 2017, που έγιναν στην COSTANAVARINOτου Δήμου Τριφυλίας, τα νεοεκλεγέντα  μέλη της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: η κυρία Ελένη Αλειφέρη Καραθανάση, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτριος Καφαντάρης,…

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 68ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 68o Στην Καλαμάτα σήμερα, 2 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, στα Γραφεία της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας,  οδός Βύρωνος 67 και Σωκράτους, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό  78/25-7-2017 Πρόσκληση του Προέδρου, τα  εξής μέλη του  Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος,  ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης…

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67o Στην Καλαμάτα σήμερα, 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα Γραφεία της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας,  οδός Βύρωνος 67 και Σωκράτους, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό 46/17-6-2017 Πρόσκληση του Προέδρου, τα  εξής μέλη του  Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος,  ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης…

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 66ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 66o Στην Κυπαρισσία σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Δημαρχείο Τριφυλίας,  οδός Δημαρχείου 2, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό 23/4-2-2017 Πρόσκληση του Προέδρου, τα  εξής μέλη του  Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, Δήμαρχος Τριφυλίας,  ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μπαζίγος,  ο Εκπρόσωπος της Ευρώπης…

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65o Στην Κυπαρισσία σήμερα, 22 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στο Δημαρχείο Τριφυλίας,  οδός Δημαρχείου 2, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό 39/19-8-2016 Πρόσκληση του Προέδρου, τα  εξής μέλη του  Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, Δήμαρχος Τριφυλίας, η Συμπρόεδρος κ. Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας,   ο Γραμματέας…

 • ΠΡΑΚΤΚΟ 64ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 64o Στην Κυπαρισσία σήμερα, στις 8 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Δημαρχείο Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό 38/2-8-2016 Πρόσκληση του Προέδρου, τα εξής μέλη του Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, Δήμαρχος Τριφυλίας, ο Α Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, ο εκπρόσωπος των…

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63ο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63o Στην Κυπαρισσία σήμερα, στις 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στο Δημαρχείο Τριφυλίας,  οδός Δημαρχείου 2, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό 30/14-6-2016 Πρόσκληση του Προέδρου, τα  εξής μέλη του  Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, Δήμαρχος Τριφυλίας,  ο κ. Παναγιώτης Μπαζίγος,  ο κ. Ιωάννης Πράνταλος, και …