ΠΡΑΚΤΚΟ 64ο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 64o

Στην Κυπαρισσία σήμερα, στις 8 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Δημαρχείο Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό 38/2-8-2016 Πρόσκληση του Προέδρου, τα εξής μέλη του Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, Δήμαρχος Τριφυλίας, ο Α Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ κ. Σταύρος Γιαννόπουλος, ο εκπρόσωπος της Αυστραλίας κ. Κυριάκος Παπαδημητρόπουλος, ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, ο Ταμίας κ. Ιωάννης Πράνταλος και το μέλος δ. Αντωνία Οικονόμου. Επίσης παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη κ. Τάκης Παπαδόπουλος, κ. Παναγιώτης Λούτος, κ. Έλενα Παπανδρέου.
Καταρχήν, λόγω της συμμετοχής των αποδήμων μελών έγινα οι ακόλουθες τοποθετήσεις:

Ο πρόεδρος κ. Π.Κατσίβελας αναφέρθηκε στο άνοιγμα της Αμφικτυονίας σε προσωπικότητες. Πρότεινε οι σύλλογοι να δίνοθν έπαθλα στους καταξιωμένους και αριστεία στους αποστασιασμένους διάσημους και σημαντικούς Έλληνες. Να γίνεται ανταλλαγή του υλικού των εκδηλώσεων από τον ένα φορέα στον άλλο. Να στοχευθεί η εξωστρέφεια για το καλό και την ευγένεια και να καλλιεργηθεί η υπερηφάνεια ότι είμαστε Έλληνες. Να αξιοποιήσουμε και να συνεργαστούμε με την Εκκλησία, η οποία είναι κοιτίδα της παράδοσης. Το μοντέλο λειτουργίας των ΑΧΕΠΑΝΣ, μπορεί να λειτουργήσει με προσομοίωση για την ανάπτυξη. Να χρησιμοποιηθούν τα Γενεαλογικά Δένδρα για να προσελκύσουμε τους ομογενείς μας.
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Α.Σωτηρόπουλος ανέφερε ότι οι σύλλογοι στις ΗΠΑ φθίνουν και οι νέοι δεν συμμετέχουν σε αυτούς. Το όνομα της Αμφικτυονίας δεν ακούγεται στις ΗΠΑ, για το λόγο αυτό προτείνει να πάει στις ΗΠΑ το προεδρείο της Αμφικτυονίας για να συνδεθούν οι σύλλογοι με την Αμφικτυονία. Να δίνονται προσκλήσεις στα Δ.Σ. των συλλόγων που βρίσκονται στην Ελλάδα για διακοπές σε εκδηλώσεις. Στο θερινό σχολείο δε συμμετέχουν, παρά λίγα παιδιά από τη Μεσσηνία και τα περισσότερα από το Μοντρεάλ και το Τορόντο.
Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ κ. Σ.Γιαννόπουλος ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα στους συλλόγους και τα επόμενα χρόνια θα είναι περισσότερα. Οι παλαιοί δεν έφερναν τα παιδιά τους στους συλλόγους. Αν δεν βρίσκουν ενδιαφέρον στα παιδιά να έρθουν στους συλλόγους, πρέπει να τα προσελκύσουμε με ενδιαφέροντα για αυτά θέματα και να τους δώσουμε δυνατότητες να εργαστούν δημιουργικά. Επεσήμανε στην αναβάθμιση της Παμμεσσηνιακής Ένωσης και την στήριξής της γιατί εκφράζει όλους τους Μεσσήνιους καιπρότεινε να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία. Όσον αφορά τη συμμετοχή και μη Μεσσήνιων παιδιών στο θερινό σχολείο δεν είναι κακό, όταν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός από παιδιά Μεσσηνίων.
Ο εκπρόσωπος της Αυστραλίας κ. Κ.Παπαδημητρόπουλος ανέφερε ότι το εγώ διαλύει τους συλλόγους και το εμείς ενώνει. Για να προσελκύσουμε συλλόγους να έρθει μια επιτροπή από την Αμφικτυονία στην Αυστραλία γιατί εμείς λόγω προσωπικών συγκρούσεων δεν πείθουμε.
Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τάκης Παπαδόπουλος πρότεινε οι σύλλογοι των ΗΠΑ να δημιουργήσουν θεματικές συναντήσεις με επιστήμονες με γιατρούς, δικηγόρους και επαγγελματίες. Ο κ. Α.Σωτηρόπουλος αντέτεινε ότι υπάρχουν Hellenic Professional Society s από γιατρούς, δικηγόρους κ.α. Ανεξάρτητα όμως από αυτά, συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος τίποτα δε μας δεσμεύει σε αυτό, αφού μπορεί το 10% του ελληνισμού να ανοίκει σε αυτή την κατηγορία. Επίσης πρότεινε να δημιουργηθεί χρηματιστήριο αξιοποίησης αξιών, για το οποίο ο πρόεδρος δήλωσε, πως περιμένει το μοντέλο για να το προωθήσει.

Ο Ταμίας κ. Ι. Πράνταλος ανέφερε πως η Αμφικτυονία είναι για να κτίζει τοίχους και όχι να γκρεμίζει. Στην ίδρυση της εμφανίστηκαν ενδιαφέροντες άνθρωποι από την Αυστραλία, οι οποίοι στη συνέχεια δε συμμετείχαν. Την Αμφικτυονία την κρατήσαμε κυρίως με τους συλλόγους της Ελλάδας, οι οποίοι με τις εκδηλώσεις τους ζωντανεύουν τα χωριά τους και αυτό η Αμφικτυονία οφείλει να το αναγνωρίζει.
Ο Γραμματέας ανέφερε ότι από τη συζήτηση προκύπτει ότι ταιριάζει στη συζήτηση να πάρουμε τις αποφάσεις από το τέλος της αρίθμησης της σημερνής πρόσκλησης για συνεδρίασή, για τη δημιουργία των Φίλων της Αμφικτυονίας, όπως αυτό αποφασίστηκε στο 63ο Πρακτικό του Δ.Σ. Σε ερωτήσεις κατά πόσο αυτό είναι καταστατικό, αναφέρθηκε ότι το Δ.Σ. έχει εξουσία να δημιουργεί επιτροπές και συνδέσμους. Ωστόσο σε επόμενη καταστατική αλλαγή θα μπορούσε και να προβλεφθεί σε ξεχωριστό άρθρο.
Στη συνέχεια πάρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Γίνονται αποδεκτές αφενός, η πρόταση του κ. Μπαζίγου να ενταχθεί ο διάσημος γλύπτης κ. Νίκο Φλώρο στους φίλους της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας και αφετέρου η πρόταση του κ. Πράνταλου για τον Σχολάρχη κ. Θεόδωρο Παπαχαραλάμπους.
2. Αναβάλλεται η απόφαση για την εκδήλωση προβολή της Αρχαίας Μεσσήνης στα Γιάννενα.
3. Η διαχείριση της ταινίας (Δραματοποιημένο Ντοκιμαντέρ) του Μπάμπη Τσόκα «Η Δική μας Μαρία» θα γίνει σε συνεργασία με το σκηνοθέτη κ. Μπάμπη Τσόκα. Να διερευνηθούν οι υποχρεώσεις πληρωμής δικαιωμάτων σε περίπτωση εμπορευματοποίησης της και να γίνει συμφωνία με το σκηνοθέτη ως συμπαραγωγού της Αμφικτυονίας με ένα ποσοστό.
4. Η κήρυξη έτους Μαρίας Κάλλας το 2017 να ξεκινήσει με ιεραρχικές προτάσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου  με συνεργασία όλων των Δήμων Μεσσηνίας.
5. Η πρόταση για το Γκαλά Όπερας στην Αρχαία Μεσσήνης ακυρώνεται.
6. Ο ταμίας της Μ. Αμφικτυονίας κ. Ιωάννης Πράνταλος, να προβεί από τον τραπεζικό λογαριασμό της Αμφικτυονίας στην Εθνική Τράπεζα , στην ανάληψη του ποσού των 2.000 ευρώ για να πληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Αμφικτυονίας.

  1. Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση με δύο (2) ευρώ, από την Αμφικτυονία, την κάθε Πρόσκληση, στη Θερινή Συνάντηση των μελών της Αμφικτυονίας, της 31ης Ιουλίου 2016, ώστε το κόστος για τους συμμετέχοντες να είναι δέκα (10) ευρώ, έναντι του συμφωνηθέντος με την επιχείριση των δώδεκα (12) ευρώ η Πρόσκληση.
    8. Το 4ο Αντάμωμα των Απανταχού Μεσσηνίων θα πραγματοποιηθεί στη Σπηλιά Τριφυλίας στις 22 Αυγούστου το βράδυ. Την προπαραμονή θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο Δήμος Τριφυλίας για τον αριθμό που θα συμμετάσχουν.

                Στο τέλος ο κ. Τάκης Παπδόπουλος πρότεινε 1) Να τιμηθεί ο μεσσηνιακής καταγωγής Π.Μπρεδήμας. 2) Να ανανεωθεί η ετήσια φλοξενία της ιστοσελίδας της Μεσσηνιακής Αμφκτυονίας messiniakiamfiktyonia.gr στην εταιρεία όπου φιλοξενείται και να καταβληθεί το ετήσιο κόστος ανανέωσης της Οκτώβριο. 3) Να συνεχίζει να θέτει υπό την αιγίδα της η Μεσσηνιακή Αμφκτυονία τις Διεθνείς εκθέσεις αρχτεκτονικής που προσφέρει το μέλος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας Τακης Παπαδόπουλος μέσω του Contemporary Space Design Center στην Αθήνα. 4) Να διορθωθούν  με τα καταλληλα στοιχεία αναφοράς στο λογότυπο αλληλογραφίας της Μεσσηνακής Αμφικτυονία στην ηλεκτρονκή δεύθυνση και το εμαιλ της αλληλογραφείας επικοινωνείας με την Μεσσηνακή Αμφικτυονία τόσο στις γραπτές όσο και στις ηλεκτρονικές επικοινωνείες του Γραμματέα προς τα μέλη και προς τρίτους όπου αναφερέται και κοινοποεί τα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας.

Μετά τα ανωτέρω κλείνεται το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ

Παναγιώτης Κατσίβελας  Αθανάσιος Σωτηρόπουλος  Σταυρος Γιαννόπουλος

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο ΤΑΜΙΑΣ                              ΤΟ  ΜΕΛΟΣ

Κυριάκος Παπαδημητρόπουλος  Παν. Μπαζίγος     Ιωάν Πράνταλος       Αντ. Οικονόμου

 

 


Ετικέτες:

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *