ΠΡΑΚΤΙΚΟ 84ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ  84ο

Στην Καλαμάτα σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην Αίθουσα «Παναγιώτη Φωτέα» στο Διοικητήριο Καλαμάτας, οδός Ψαρών 34 προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά την υπ αριθμ. 110 /15-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου τα μέλη του Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Δημ. Καφαντάρης, η απερχομένη Συμπρόεδρος κ. Ελένη Αλειφέρη, ο Νέος Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Νέος Συμπρόεδρος κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, ο Ταμίας κ. Παναγιώτης Λούτος, η κα Έφη Μπούνα, εκτελεστικός Γραμματέας. Επίσης κάνοντας χρήση του άρθρου 14.2 του Καταστατικού συμμετείχαν με επιστολές που απέστειλαν με emails oι: Ο Β΄ Αντιπρόεδρος εκ της Αυστραλίας κ. Παρασκευάς Σωτηρόπουλος, η εκπρόσωπος της Ευρώπης κα Δώρα Γιαννίτση και τα μέλη κα Μαρία Λιακάκη και κα Πηνελόπη Λαμπούση οι οποίοι υπέβαλαν και δικές τους προτάσεις. και δήλωσαν ότι αποδέχονται τα θέματα της Πρόσκλησης. Επίσης στη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο εκπρόσωπος του Δήμου Πύλου-Νέστορος κ. Κωνσταντίνος Ρομπάκης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Μ. Αμφικτυονίας κ. Παναγιώτης Σάμιτας.

                Στην αρχή ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Δημήτριος Καφαντάρης ευχαρίστησε το Δ.Σ. για τη συνεργασία και ευχήθηκε στο Νέο Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο Δήμαρχο Καλαμάτας και το Νέο Συμπρόεδρο κ. Ευστάθιο Αναστασόπουλο Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν, ενημερώνοντας τους σχετικά με τους σκοπούς και τη λειτουργία της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα μια και ήταν παρών από την ίδρυσή της.

                Ο νέος Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη θέση που αναλαμβάνει και σκέπτεται από τη λίγη μέχρι τώρα θητεία του στο Δήμο  Καλαμάτας να ιδρύσει Γραφείο για τους Ομογενείς στο Δημαρχείο.

                Η απερχόμενη Συμπρόεδρος κα Ελένη Αλειφέρη συμπλήρωσε από τη θητεία της στην Αμφικτυονία τις εμπειρίες της και ανέφερε ότι ο θεσμός του θερινού Σχολείου των Ομογενών για την ελληνική γλώσσα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί και για τις άλλες Ελληνικές κοινότητες όπως την Αυστραλίας κ.α.

                Ο νέος Συμπρόεδρος κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ευχαρίστησε τους απερχόμενους για την ενημέρωση και δήλωσε την αγαστή συνεργασία του με τον Πρόεδρο της Αμφικτυονίας και το Διοικητικό Συμβούλιο.

                Στη συνέχεια πάρθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας που αντικαθιστά τον απερχόμενο κ. Δημήτρη Καφαντάρη. (Άρθρο 6.2 Καταστατικού)
  2. Συμπρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, που αντικαθιστά την απερχόμενη κα Ελένη Αλειφέρη. (Άρθρο 6.2 Καταστατικού).
  3. Αποφασίστηκε η  συμμετοχή της Αμφικτυονίας να προβεί εκδηλώσεις για την επίδραση της Ελληνικής Επανάστασης στους λαούς το εμβληματικό έτος 2021 και να συνεργαστεί με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τους Δήμους Μεσσηνίας και  την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».
  4. Εγκρίθηκαν οι προτάσεις του Β΄ Αντιπροέδρου κ. Παρασκευά Σωτηρόπουλου α). Να καλέσουμε πολιτικούς της Ομογένειας να μιλήσουν για το 1821 και β). Την περίοδο της Λευκής Νύκτας του Δήμου Καλαμάτας τον Αύγουστο του 2021 να τοποθετήσουμε ενημερωτικά περίπτερα των Μεσσηνίων της Ομογένειας στην Πλατεία της Καλαμάτας.
  5. Εγκρίθηκε η πρόταση της εκπροσώπου μας στην Ευρώπη κας Δώρας Γιαννίτση για πραγματοποίηση Έκθεσης Ζωγραφικής στην Καλαμάτα από Ρώσους Φιλέλληνες «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΡΩΣΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ το 2020 ως έναρξη των εκδηλώσεων για το 2021
  6. Εγκρίθηκε η υποστήριξη Αναβίωσης του «Εργαστηρίου Γλυπτικής του Δαμοφώντος» στο χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης υπό την καθοδήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και του καθηγητή Πέτρου Θέμελη. Επί του θέματος αυτού ο κ. Κωνσταντίνος Ρομπάκης μας ενημέρωση ότι μπορεί να υπάρξουν χορηγίες από προερχόμενες από τη διαμεσολάβησή του με τα κάμπινγκ της Μεθώνης.
  7. Εγκρίθηκε η υποστήριξη δημιουργίας «Οργανισμού Φεστιβάλ Αρχαίας Μεσσήνης» από το Δήμο Μεσσήνη, την Εφορεία Αρχαιοτήτων και τον τ. Πρόεδρο της Λυρικής Σκηνής Αθηνών κ. Αθανάσιο Θεοδωρόπουλο.
  8. Εγκρίθηκε η πρόταση της εκπροσώπου μας στην Ευρώπη κας Δώρας Γιαννίτση  για υποστήριξη της Αναστήλωσης της Ρωσικής Εκκλησίας, στη Σφακτηρία του Ναυαρίνου σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου Νέστορος.
  9. Εγκρίθηκε η συνεργασία με το «Ρωσικό  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εξωτερικού» για την πραγματοποίηση μονοήμερου ή διήμερου Φεστιβάλ Ελληνορωσικού Κινηματογράφου στην Καλαμάτα σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας περί το τέλος Μαρτίου 2020.
  10. Εγκρίθηκε η πρόταση του μέλους μας κας Πηνελ. Λαμπούση για πραγματοποιήσης Φιλανθρωπικής Μουσικής Εκδήλωσης στην Καλαμάτα την περίοδο των Χριστουγέννων.

 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΣ                 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ             ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Καφαντάρης                      Ελένη Αλειφέρη Καραθανάση    

Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΗ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παρασκευάς Σωτηρόπουλος      Θεοδώρα Γιαννίτση            Παναγιώτης Μπαζίγος               

Ο ΤΑΜΙΑΣ                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ                  ΤΟ ΜΕΛΟΣ                  ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Λούτος    Έφη Μπούνα        Μαρία Λιακάκη      Πηνελόπη Λαμπούση


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες:

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *