ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69ο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69ο

Στην Καλαμάτα σήμερα, 9 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην Αίθουσα «ΦΩΤΕΑ», στο Διοικητήριο, οδός Ψαρών, στην Καλαμάτα, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά τις αρχαιρεσίες της 5ης Αυγούστου 2017, που έγιναν στην COSTANAVARINOτου Δήμου Τριφυλίας, τα νεοεκλεγέντα  μέλη της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: η κυρία Ελένη Αλειφέρη Καραθανάση, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτριος Καφαντάρης, Δήμαρχος Νέστορος, ο κ. Γεώργιος  Κωνσταντόπουλος, ο κ. Γεώργιος Δημόπουλος, ο κ. Δημήτριος Καταμπάτσος, ο κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, η κυρία Αντωνία Οικονόμου, ο κ. Ιωάννης Πράνταλος και ο κ. Παναγιώτης Λούτος για να συγκροτηθούν σε σώμα και να αποφασίσουν για τη λειτουργία της Μ.Α. Απουσίαζε λόγω κωλύματος η κ. Μαρία Λιακάκη η οποία έστειλε επιστολή. Επίσης παραβρέθηκαν και τα αναπληρωματικά μέλη κ. Μάρθα-Ηρώ Χρυσομάλλη, η κ. Πηνελόπη Λαμπούση, ο κ. Κώστας Γαλάνης και ο κ. Βασίλειος Λεμπέσης.

Αρχικά έγινε παράδοση της προεδρίας από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο,  κ. Δημήτριο Καφαντάρη στην Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κυρία Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση οπότε το προεδρείο συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

  1. Τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει exofficio η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κυρία ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ.
  2. Τη θέση του Συμπροέδρου καταλαμβάνει exofficio o Δήμαρχος Νέστορος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, εκπρόσωπος και των εξ (6) Δημάρχων Μεσσηνίας.
  3. Τη Θέση του Α’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που πλειοψήφησε στη Γ.Σ., από το Σύλλογο NAYARINO του SAN FRANGISCO.
  4. Ο κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Συλλόγου «ΥΠΑΠΑΝΤΉΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» της BOSTON, εκπροσωπεί τη (ΜΑ) στις ΗΠΑ.
  5. Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, στο MONDREAL, εκπροσωπεί τη (ΜΑ) στον Καναδά.
  6. Τη θέση του εκπροσώπου της (ΜΑ) στην Ευρώπη καταλαμβάνει ο κ. ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Μεσσηνιακού Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ».
  7. Τη θέση του Γραμματέα καταλαμβάνει ο κ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Συλλόγου «ΜΑΝΙΑΤΩΝ».
  8. Τη θέση του Ταμία καταλαμβάνει ο κ. ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιδρυτικό μέλος από το Σύλλογο «ΔΡΑΚΟΝΕΡΙΟΥ».
  9. Τη Θέση του Μέλους καταλαμβάνει η κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Συλλόγου «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ορίζεται υπεύθυνη νεολαίας,  χειρίστρια της Ιστοσελίδας της ΜΑ και διοργάνωσης Συνεδρίου Νεολαίας, το καλοκαίρι του 2018.
  10. Τη θέση του εκπροσώπου της Αυστραλίας και του Μέλους καταλαμβάνει η κ. ΛΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ με αρμοδιότητα τον Πολιτισμό, ιδιαιτέρως στα θέματα που αφορούν την ιστορία και την αρχαιολογία στη Μεσσηνία.
  11. Τη θέση του εκπροσώπου της Αυστραλίας και του Μέλους καταλαμβάνει ο κ. ΛΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ με αρμοδιότητες επικοινωνίας με τους Συλλόγους Αττικής.
  12. Στο πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Ελλάδος κ. ΛΑΜΠΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» ανατέθηκαν αρμοδιότητες στον Πολιτιστικό και Ανθρωπιστικό Τομέα.
  13. Στο αναπληρωματικό Μέλος κ. ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του συλλόγου «ΑΡΑΠΟΛΑΚΑΙΩΝ» ανατέθηκαν αρμοδιότητες οργανωτικών θεμάτων (ΜΑ).

Μετά από την συγκρότηση σε σώμα πάρθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Εξουσιοδοτήθηκαν με απόφαση Δ.Σ., η Πρόεδρος της (ΜΑ) κ. Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση, ο Ταμίας της (ΜΑ) κ. Ιωάννης Πράνταλος και ο Γραμματέας της (ΜΑ) κ. Παναγιώτης Μπαζίγος να ανοίγουν από κοινού, προθεσμιακούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς, για λογαριασμό και στο όνομα της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας.
  2. Μπορούν να εκπροσωπούν τη (ΜΑ), μετά από συνεννόηση με την Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  3. Επικαιροποιούμε τη με αριθμό απόφαση 2 του 68ου Πρακτικού της 2-8-2017 περί δαπανών οργάνωσης της εκδήλωσης στη Στοκχόλμη της 11ης Οκτωβρίου 2017.
  4. Επικαιροποιούμε τη με αριθμό απόφαση 3του 68ου Πρακτικού της 2-8-2017 περί έγκρισης της κ. Δώρας Γιαννίτση για την έκδοση του καταλόγου για το Ναυαρίνο.
  5. Να δημιουργηθεί α). ΒΙΝΤΕΟ για το Ζορμπά. Να αναζητηθούν προσφορές για ένα ντοκιμαντέρ 30 περίπου λεπτών. β). Να συμβάλουμε στη δημιουργία «Παράστασης Ζορμπά» και γ). Να συμμετάσχουμε στο Συνέδριο για το Καζαντζάκη με το Διεθνές Σωματείο «Καζαντζάκη», στις 7 και 8 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα και την Καρδαμύλη.
  6. Να σταλεί επιστολή στους Μεσσηνιακούς Συλλόγους Εξωτερικού και να ζητάμε ποιές προτάσεις έχουν για να υπάρξει συνεργασία και βοήθεια.
  7. Να κλειστεί συνάντηση συνομιλίας, μεταξύ 20-25 Αυγούστου, στο γραφείο της Προέδρου με τους εκπροσώπους της ΜΑ από την Αμερική και τον Πρόεδρο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας κ. Θεόδωρο Τζαλαλή.
  8. Εξουσιοδοτούμε τον Ταμία της ΜΑ Κ. Ιωάννη Πράνταλο, να πραγματοποιεί αναλήψεις από τον Τραπεζικό Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 220/27026-26 της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα προσδιορίζει το σκοπό το ύψος της δαπάνης. Σε περίπτωση κωλύματος του ταμία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του, άλλο μέλλος του Δ.Σ. να πραγματοποιήσει κάποια ανάληψη.
  9. Ο Ταμίας κ. Ιωάννης Πράνταλος μπορεί να κρατά εις χείρας μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ, για αντιμετώπιση τρεχόντων εξόδων σε κοινό λογαριασμό του Προέδρου της (ΜΑ) του Ταμία της (ΜΑ) και του Γραμματέα της (ΜΑ).

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Συμπρόεδρος                     Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ελένη Αλειφέρη Καραθανάση Δημήτριος Καφανταρης   Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Ο  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ           Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΝΑΔΑ     Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΗ

 

Γεώργιος Δημόπουλος            Δημήτριος καραμπάτσος       Αθανάσιος Ψαρούλης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    Ο ΤΑΜΙΑΣ                               ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

Παναγιώτης  Μπαζίγος          Ιωάννης Πράνταλος                Αντωνία Οικονόμου

ΤΟ ΜΕΛΟΣ                              ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

Μαρία Λιακάκη                       Παναγιώτης Λούτος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΚΑΛΑΜΑΤΑ 7/8/2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ

 


από

Ετικέτες:

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *