ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65ο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65o

Στην Κυπαρισσία σήμερα, 22 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στο Δημαρχείο Τριφυλίας,  οδός Δημαρχείου 2, προσήλθαν για συνεδρίαση, μετά από την με αριθμό 39/19-8-2016 Πρόσκληση του Προέδρου, τα  εξής μέλη του  Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας: Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, Δήμαρχος Τριφυλίας, η Συμπρόεδρος κ. Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας,   ο Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μπαζίγος,  ο Ταμίας κ. Ιωάννης Πράνταλος, ο Εκπρόσωπος της Ευρώπης κ. Αθανάσιος Ψαρούλης, ο Εκπρόσωπος της Αυστραλίας κ. Κυριάκος Παπαδημητρόπουλος και το Μέλος κ. Αντωνία Οικονόμου.

Στα θέματα της συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονταν α). Η  με αριθμό Πρωτοκόλλου 40/20-8-2008 πρόταση μομφής μαζί με την από 9-8-2016 μέχρι 20-8-2016 συμπληρωματική αλληλογραφία, του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. κ. Τάκη Παπαδόπουλου κατά του Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Μπαζίγου καθώς και προγενέστερη σχετική αλληλογραφία και β). Οι προτάσεις του κ. Τάκη Παπαδόπουλου όπως διατυπώθηκαν στο 64ο Πρακτικό.

Από τη συζήτηση του πρώτου θέματος έγινε τοποθέτηση και δόθηκαν  εξηγήσεις από το Γραμματέα κ. Π. Μπαζίγο, ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος, ανταλλάχτηκαν σκέψεις και έγιναν προτάσεις μεταξύ των μελών, προκειμένου η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία να συνεχίσει εποικοδομητικά το έργο της. Στο τέλος της συζήτησης ομόφωνα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις.

  1. Η διακίνηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στα μέλη της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, θα διεξάγεται με την ηλεκτρονική διεύθυνση του email: mamfiktyonia@gmail.com.
  2. Η διαχείριση της διεύθυνσης και του λογότυπου της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας στο facebook θα συνεχίσει να τη διαχειρίζεται το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρία Λιακάκη.
  3. Ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. συνεχίζει να εκπροσωπεί μαζί με το Γραμματέα κ. Π.Μπαζίγο τη Μεσσηνιακή Αμφικτυονία στο VON KARMAN INSTITOUTE μέχρι τη λήξη του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΥΠΕΘΑ στις 11-11-2016. Επίσης ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος συνεχίζει να είναι υπεύθυνος στις Τεχνολογίες.
  4. Η κ. Αντωνία Οικονόμου, τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας αναλαμβάνει τη διαχείριση της ιστοσελίδας της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας.

Τα υπόλοιπα θέματα, λόγω παρέλευσης του χρόνου και έναρξης του 4ου Ανταμώματος δε συζητήθηκαν και ως εκ τούτου αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τα ανωτέρω κλείνεται το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Παναγιώτης Κατσίβελας           Ελένη Αλειφέρη        Αθανάσιος Ψαρούλης

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ            Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυριάκος Παπαδημητρόπουλος         Παναγιώτης Μπαζίγος

Ο ΤΑΜΙΑΣ                                 ΤΟ  ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Πράνταλος               Αντωνία Οικονόμου


Ετικέτες:

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *