ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ

Το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 και ώρα 13.00, στο COSTA NAVARINO του Δήμου Τριφυλίας, συνήλθαν τα μέλη (Σύλλογοι) της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας στο 13ο Τακτικό Συνέδριο-Γενική Συνέλευση με θέμα: «Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέου Εποπτικού Συμβουλίου».  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η οποία ανήλθε στο 100% των ταμιακώς εντάξει μελών, ήτοι 43 σύλλογοι τέσσερα (4) ιδρυτικά μέλη και έξι θεσμικά-αιρετά φυσικά πρόσωπα, (Δήμοι Μεσσηνίας και Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας) η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το Προεδρείο της ομόφωνα.  Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Πύλου Νέστορος, Αντιπρόεδρος ο κ. Παναγιώτης Σάμιτας, ταμίας του Συλλόγου Μανιατών και Γραμματείς  η κ. Δαλμυρά Σωτηρία του Συλλόγου Απανταχού Αρμεναίων  και η κ. Αρβανιτάκη Κατερίνα του Μεσσηνιακού Συλλόγου «ΕΛΑΙΑ» Βριλησσίων.

Ακολούθησε η ανακοίνωση του Οικονομικού Απολογισμού από τον Ταμία κ. Παναγιώτη Λούτο:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ Από 1-8-2017 έως 1-8-201

  Α. ΕΣΟΔΑ 52.003,16 ΕΥΡΩ

Ανάλυση Εσόδων (Από 1-8-2015 έως 31-7-2017)

1). Συνδρομές Μελών Συλλόγων                                                    2.980,00    

2). Δήμων και Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας                    19.997,50

3). Επιστροφή φόρου και τοκοι                                                         322,26

4). Φιλανθρωπικη εκδήλωση και Θερινή Συνάντηση                  587,00

5).  Μεταφερόμενο Κεφάλαιο προηγούμενων ετών             28.116,40

                                ΣΥΝΟΛΟΝ                                                          52.003,16

 Β. ΕΞΟΔΑ

Ανάλυση Εξόδων (Από 1-8-2017 έως 19)                                   20.065,32 ΕΥΡΩ

1) ‘Έκδοση Δίγλωσσου Λευκώματος  Ναυμαχίας Ναβαρίνου       923,80

2) Μετάφραση ταινίας Μ. Κάλλας στα γαλλικά                                220,00

3) Δαπάνη εκδήλωσης «Γρύπα» στη Στοκχόλμη                            1.951,23

4) Έκδοση φωτό Μαρίας Κάλλας με Σύλλογο Αποφ. Μους.ΣΧ.     200,00

5) Οκτώ σειρές Ετ.Λακωνικών σπουδών Βραβείο Ακαδ. Αθηνών 200,00

6.) Συν διοργάνωση Λαμπαδηφορίες Σιδηροκάστρου                      500,00  

7) Συμπαράσταση ασθενούς μέλους                                                     200,00

8) Συμπλήρωμα Ανταμώματος 2018                                                     400,00

9) Αγορά 2 Μπάνερ, ψήφισμα, στεφάνι                                                224,00

10) Φορολογική Δήλωση 2018                                                       120,00                   11) Διαδραστικός Πίνακας στο Ειδικό Σχολείο                                   409,00

12) Έξοδα φιλανθρωπικής  εκδήλωσης ΑΝΑΙΣ και συνεστίασης    450,00

13) Φιλοξενία Κυπρίων Αγγλίας Ομογενών και Συνεστίαση Δ.Σ.  409,11     

14) Έξοδα Συνεδρίου 2017                                                                       605,30

15) Έξοδα Αδελαίδας Μελβούρνης                                                     2.221,93

16) Ταινία Ζορμπά Σκηνοθέτη και φιλοξενία Εθελοντών             9.832,63

17) Αγορά Η/Υ, Εκτυπωτή, τόνερ κλπ                                                  552,56

18) Γραφική ύλη, μετακινήσεις ταχυδρομικά κλπ                             645,76

                                ΣΥΝΟΛΟΝ                                                                                                      20.065,32                  ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:    ΕΣΟΔΑ  52.003,16 – ΕΞΟΔΑ 20.065,32 = 31.937,84

Από τα ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ των 31937,84 Ευρώ, τα 30.065.16 ευρώ είναι κατατεθειμένα στο όνομα της Μ.Α. στην Εθνική Τράπεζα αριθμός 220/297026-06. Τα υπόλοιπα εις χείρας Ταμία. Οι παραπάνω δαπάνες εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ.  και υπογράφηκε στην Καλαμάτα 31-7-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΤΟΣ

Ακολούθησε η ανακοίνωση του Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Μαχαίρα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μετά τον έλεγχο βρήκε τα οικονομικά εντάξει και συμφωνεί με αστερίσκους. Ο ταμίας κ. Παναγιώτης Λούτος ερώτησε τον κ. Μαχαίρα τη σημαίνουν οι αστερίσκοι και να εξηγήσει και ο κ. Μαχαίρας ανακάλεσε τα περί αστερίσκων. Το σώμα ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό και απάλλαξε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ευθύνης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε  ο Γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας κ. Παναγιώτης  Μπαζίγος, ο οποίος αναφέρθηκε στα Πεπραγμένα της διετίας 2015 -2017 και το σώμα ενέκρινε αυτά.

Κατόπιν έγιναν τοποθετήσεις των συνέδρων

Ο κ. Παναγιώτης Μαχαίρας Πρόεδρος του Συλλόγου Βριλήσσιων ανέφερε ότι διαπίστωσε ότι απαγορεύονται να εκφράζονται απόψεις. Οι τρεις Ιερείς εκπρόσωποι των τριών  Μητροπολιτών Μεσσηνίας τον ενόχλησαν με την παρουσία τους για την ανάγνωση των χαιρετισμών των τριών Μητροπολιτών, αρκούσε ένας. Αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Μ. Αμφικτυονίας στις 8/6/2018 για τη μη τροποποίηση  του καταστατικού και υποστήριξε ότι υπάρχει νομικό θέμα  ένα τριτοβάθμιο Σωματείο να έχει ex officio τους Προέδρους.

Η κ. Αρβανίτη Κατερίνα του Συλλόγου Βριλήσσιων πρότεινε αλλαγή του καταστατικού και τη μη πλήρωση των Προέδρων ex officio.

Ο κ. Βασίλης Λεμπέσης του Συλλόγου Βελίκας πρότεινε να αναλάβει ρόλο ο Σύλλογος Βελίκας.

Η κ. Μάρθα Χρυσομάλλη πρόεδρος του Συλλόγου Society of London καταφέρθηκε κατά του Γραμματέα κ. Μπαζίγου, κατά του Προέδρου της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ Καναδά κ. Τζαλαλή. Πρότεινε αλλαγή του Καταστατικού. Κατάγγειλε τον κ. Μπαζίγο ότι δεν επέτρεψε να προβληθεί η ταινία της Μαρίας Κάλλας στο King college του Λονδίνο και στο Παρίσι, όπου είχε κάνει επαφές για να γίνουν προβολές, ότι δεν την ενημέρωνε και ότι ο ίδιος χειρίζεται την ιστοσελίδα και δεν έδωσε κωδικούς στο μέλος του Δ.Σ. κ. Αντωνία Οικονόμου για  να χειρίζεται αυτή την ιστοσελίδα.

Η κ. Δώρα Γιαννίτση Δ/ντρια του ΚΕΠ Μόσχας, αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις Ελλήνων και Ρώσων. Διάβασε απόσπασμα από τον Ιππόλυτο. Αναφέρθηκε για τον Ιστορικό Κατάλογο για το Ναβαρίνο. Πρότεινε για το 2021 να αποκατασταθεί η Ρωσική εκκλησία στη Σφακτηρία για να μη καταρρεύσει σε συνεργασία με Ρωσία Δήμο και Αμφικτυονία και είναι μια χρονιά ορόσημο που πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Ο κ. Παπακωνσταντόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος του Συλλόγου Καλονεριτών προσδιόρισε ότι είμαστε πολίτες και όχι ιδιώτες. Πρότεινε καλύτερη λειτουργία της Αμφικτυονίας. Σχολίασε ως υπερβολική την ασχολία με τη Μαρία Κάλλας. Πρότεινε τη δημιουργία διαδικτυακού δια δραστικού κόμβου των Μεσσηνίων με στόχο να διατυπώνονται όλες οι απόψεις στον κόμβο.

Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Μαχαίρας κατέθεσε Ένσταση για αναστολή της εκλογικής διαδικασίας για ένα χρόνο και ορισμό προσωρινής Διοίκησης. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε στο σώμα την ένσταση. Επ αυτής    η εκπρόσωπος του Συλλόγου Βορείων Προαστείων κ. Έλενα Παπανδρέου εξέφρασε τις αντιρρήσεις της επί των λεχθέντων από τον κ. Μαχαίρα και ότι αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί στην αρχή και όχι στο τέλος της διαδικασίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Πετρόπουλος έθεσε σε ψηφοφορία την ένσταση του κ. Μαχαίρα και το σώμα την απέρριψε. 

 Ακολούθησε η υποβολή δέκα οκτώ  υποψηφιοτήτων. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, ψήφησαν 127 φυσικά πρόσωπα- εκπρόσωποι μελών και βγήκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΜΕΡΙΚΗ        (Τρεις θέσεις)                               ΕΛΑΒΑΝ

 1. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               68

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  (Δύο θέσεις)

 1. Σωτηρόπουλος Παρασκευάς                                38
 2. Τσαρίδη Ιουλία                                                    40

            ΕΥΡΩΠΗ          (Μία θέση)

 1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                                           81
 2. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΜΑΡΘΑ                                         21

            ΕΛΛΑΔΑ          (Τρεις θέσεις)

 1. ΛΑΜΠΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                      21
 2. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                         14
 3. ΛΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                    24
 4. ΛΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                           28
 5. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΛΛΥ                                        10
 6. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       15
 7. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      49
 8. ΜΠΟΥΝΑ ΕΦΗ                                                      24
 9. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ            16
 10. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                                          5

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Τρείς θέσεις)

            1. ΒΟΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  44

2. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ                                             42

3. ΣΑΜΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             5

ΑΚΥΡΑ                                                                            1

Για την ισοψηφία της κ. Έφης Μπούνα και κ. Μαρίας Λιακάκη που έλαβαν από 24 σταυρούς η κάθε μία, έγινε κλήρωση και τη σειρά προτεραιότητας  κατέλαβε η κ. Μπούνα.

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης                   Ο Αντιπρόεδρος                       

Παναγιώτης Πετρόπουλος                              Παναγιώτης Σάμιτας

Η Γραμματέας                                                 Η Γραμματέας

Δαλμυρά Σωτηρία                                            Αρβανιτάκη Κατερίνα


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες:

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *