ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1997, φωτισμένοι Μεσσήνιοι, έκαναν την υπέρβαση, να ξεπεράσουν τις όποιες διαφορετικότητες είχαν και να Ιδρύσουν ένα Σωματείο, μία Διεθνής Ένωση Μεσσηνιακών Σωματείων της Ελλάδας και της Διασποράς με την επωνυμία «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία». Το Σωματείο αυτό στη συνέχεια θα λειτουργούσε ως συλλογικό όργανο των σωματείων (συλλόγων) των εντός της Ελλάδας και των αποδήμων Μεσσηνίων, και θα τελούσε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων  Ελλάδος (Κ. Ε. Δ) και του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ. Α. Ε.).

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν ο πρώτος αιρετός αείμνηστος Νομάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Φωτέας, ο αείμνηστος Δήμαρχος Καλαμάτας Χρήστος Μαλαπάνης, ο αείμνηστος Αντιπρόεδρος της ΣΑΕ και Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά Χρήστος Τομαράς από το Σικάγο και ο αείμνηστος Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.

Στην προεδρία και τη Συμπροεδρία της Αμφικτυονίας θα καταλάμβαναν ex-officio εναλλάξ ανά δύο έτη ο Νομάρχης Μεσσηνίας και ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας. Επίσης ex-officio τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου θα καταλάμβανε ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά και τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Μεσσηνιακών Συλλόγων Ωκεανίας. Τις υπόλοιπες επτά (7) θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταλάμβαναν εκπρόσωποι των μελών συλλόγων με αρχαιρεσίες.

Το 2013 τροποποιήθηκε το Καταστατικό και προσαρμόστηκε στις «Καλλικρατικές» Διοικητικές Δομές και τις ανάγκες διεύρυνσης των επαφών και των δράσεων αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια στις πέντε (5) ηπείρους.